category 1

This is a widgeted area which is called Top Slide left

Kính thiên văn Akeiyo dành cho học sinh - sinh viên

Kính Thiên Văn Akeiyo đơn giản, dễ sử dụng, thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên

Kính thiên văn phản xạ F70076

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo F70076,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 2.100.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính Thiên Văn Phản Xạ F70076 – C

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo F70076 - C, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 2.450.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính Thiên Văn Phản Xạ F900114

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F900114, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 45X -255X
– Vật kính : 114mm
– Tiêu cự ống kính : 900mm
Giá: 2.700.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F70060

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo F60050,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 60mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 1.600.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F70060 – C

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo F70060 - C,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 60mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 1.950.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F70070

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo F70070,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 70mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 2.000.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>