category 1

This is a widgeted area which is called Top Slide left

Kính thiên văn phản xạ F90076 – EQ

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F90076- EQ, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 45X -255X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 900mm
Giá: 3.300.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn phản xạ F1000114 – EQ

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F1000114 - EQ, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 40X -100X
– Vật kính : 114mm
– Tiêu cự ống kính : 1000mm
Giá: 4.700.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F90070 – EQ

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo, F90070 - EQ,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 45X -255X
– Vật kính : 70mm
– Tiêu cự ống kính : 900mm
Giá: 3.100.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>