category 1

This is a widgeted area which is called Top Slide left

Kính thiên văn khúc xạ F36050

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo F36050,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 18X – 60X
– Vật kính : 50mm
– Tiêu cự ống kính : 360mm
Giá: 500.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F40070

F40070 Photon

– Độ phóng đại : 16X – 67X
– Vật kính : 70mm
– Tiêu cự ống kính : 400mm
Giá: 1.000.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn khúc xạ F60050

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn khúc xạ, kinh thien van khuc xa, akeiyo F60050,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 30X – 100X
– Vật kính : 50mm
– Tiêu cự ống kính : 600mm
Giá: 1.000.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>