Kính thiên văn phản xạ F70076

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo F70076,, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 2.100.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính Thiên Văn Phản Xạ F70076 – C

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo F70076 - C, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 35X -175X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 700mm
Giá: 2.450.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn phản xạ F90076 – EQ

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F90076- EQ, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 45X -255X
– Vật kính : 76mm
– Tiêu cự ống kính : 900mm
Giá: 3.300.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính Thiên Văn Phản Xạ F900114

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F900114, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 45X -255X
– Vật kính : 114mm
– Tiêu cự ống kính : 900mm
Giá: 2.700.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Kính thiên văn phản xạ F1000114 – EQ

kinhthienvan.info, kính thiên văn, kinh thien van, kính thiên văn phản xạ, kinh thien van phan xa, akeiyo, F1000114 - EQ, học tập, nghiên cứu, du lịch

– Độ phóng đại : 40X -100X
– Vật kính : 114mm
– Tiêu cự ống kính : 1000mm
Giá: 4.700.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>